ECPA - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.

Španělská 2
Praha 2
120 00

Tel: +420 221 628 330

Audit / kontrola veřejných zakázek

Audit / kontrola veřejných zakázek zahrnuje kontrolu dokumentace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. dle předpisů, rozhodnutí, pravidel, směrnic, norem apod., týkajících se plnění předmětu veřejné zakázky, které nemají přímo povahu zákona, vyhlášky či nařízení jakožto obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se zadavatel řídit a které si pro takové případy vytvořil a přijal.

Audit / kontrola veřejných zakázek tedy zahrnuje kontrolu:

  • zadávacích podkladů,
  • vyhlášení veřejné zakázky,
  • veškerých úkonů zadavatele,
  • nabídek uchazečů,
  • zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
  • ukončení veřejné zakázky,
  • řešení námitek.

Po dokončení auditu / kontroly veřejné zakázky bude zadavateli předložena Zpráva z auditu / kontroly veřejné zakázky, která bude obsahovat zjištěný stav, popis závad a návrhy na opatření / odstranění závad.