ECPA - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.

Španělská 2
Praha 2
120 00

Tel: +420 221 628 330

Služby pro uchazeče

Poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek, a to zejména:

  • Konzultace při zpracování nabídky uchazeče o veřejnou zakázku v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.
  • Zpracování námitek:
    • proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení,
    • proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
  • Zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Spolupráce s advokátní kanceláří při zpracování námitek a návrhů.